Wednesday, November 09, 2005

تصفيه شدگان وزارت اطلاعات مشغول به کار شدند


تصفيه شدگان وزارت اطلاعات مشغول به کار شدند
منبع: روزنامه اینترنتی روز ۱۸ آبان ۱۳۸۴
-->
اختصاصي "روز" – تيمي از برکنار شدگان سابق وزارت اطلاعات، با همکاري حراست وزارت ارشاد، مسووليت برخورد با روزنامه نگاران مستقل را بر عهده گرفته است.اين تيم، متشکل از نيروهايي است که پس از ماجراي قتل هاي زنجيره اي از وزارت تصفيه شده بودند و در قالب تشکيلاتي که به "اطلاعات موازي" موسوم شد، به فعاليت امنيتي خود ادامه دادند. آنان در طول هفت سال گذشته مستقيما زير نظر "مصطفي پورمحمدي" معاون وزارت اطلاعات در دوره فلاحيان و بنيان گذار اطلاعات موازي فعاليت مي کردند که اکنون، پست وزارت کشور دولت جديد را بر عهده دارد.تيم فوق الذکر، مسوول اصلي برخورد با روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در سال هاي اخير بوده است که آخرين برخورد آن، پرونده موسوم به "وبلاگ نويسان" در سال۸۳ محسوب مي شود.نکته قابل توجه در باره نحوه فعاليت تيم امنيتي مورد بحث که مجدداً در وزارت اطلاعات مستقر شده، همکاري تنگاتنگ آن با حراست وزارت ارشاد از زمان مسووليت صفار هرندي است. در واقع، حراست وزارت ارشاد، واسطه و ميزبان تمامي برخوردهايي بوده که تصفيه شدگان سابق وزارت اطلاعات، در هفته هاي گذشته با روزنگاران مستقل انجام داده اند. نوع يکسان برخورد با روزنامه نگاران در هفته هاي اخير، به اين صورت بوده که از حراست وزارت ارشاد با آن ها تماس گرفته شده و براي "گفت و گو در خصوص پاره اي مسائل" از آنها دعوت به عمل آمده است. روزنامه نگاراني که در ابتدا اين دعوت را اجابت نکرده اند، در تماس هاي بعدي صريحاً تهديد شده اند که در صورت عدم حضور، با عواقب سنگين رو به رو خواهند شد. آنان پس از حضور در محل قرار نيز در تمامي طول جلسه با شديدترين تهديدات و رکيک ترين فحاشي ها به خود و خانواده و اصول فکري شان روبه رو شده اند. به صورتي که بعضي از آنها، از شدت فشار روحي، با گذشت بيش از دو هفته از زمان احضار خود، همچنان در محل کارشان حاضر نشده اند. از معدود صحبت هاي احضار شدگان با آشنايان نزديک شان، اين گونه بر مي آيد که در طول ملاقات با مأموران امنيتي، به قدري تهديد و توهين شنيده اند که توان ادامه فعاليت روزنامه نگاري از آنها سلب شده است.از ميان احضارشدگان جديد، مي توان به يکي از اعضاي هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران، چند تن از نويسندگان يک روزنامه اصلاح طلب مهم، چند تن از روزنامه نگاران روزنامه هاي توقيف شده و برخي خبرنگاران خبرگزاري هاي غيروابسته به اقتدارگرايان اشاره کرد.شيوه جديد برخورد با روزنامه نگاران، حکايت از سياست جديد محافظه کاران مبني بر انتقال کانون برخورد با مطبوعات از قوه قضاييه به وزارت ارشاد و دستگاه اطلاعاتي دارد. به نظر مي رسد که اين رويکرد جديد، با هدف کاهش هزينه هاي تبليغاتي برخورد با مطبوعات - به ويژه در شرايط بين المللي حساس کشور- صورت مي گيرد.ظاهراً ترتيب دهندگان برخوردهاي جديد با روزنامه نگاران، سعي دارند با ارعاب و تهديد آنها در مورد عواقب اطلاع رساني در مورد احضار خود، مانع شوند که اخبار مرتبط، همچون برخي اخبار احضارها و محاکمات قضايي، در سطح افکار عمومي انتشار يابد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home