Friday, December 30, 2005

سايت های دولتی آمريکا و شکستن حريم خصوصی


سايت های دولتی آمريکا و شکستن حريم خصوصی

قوانين رسمی آمريکا، سايت های دولتی را از رديابی مراجعان منع می کند
کاخ سفيد و آژانس امنيت ملی بازديدکنندگانشان را رديابی می کردند به نحوی که ممکن است از دستورالعمل رسمی ايالات متحده تخطی شده باشد.
سازمان های دولتی روش های مختلفی را بکار می بردند تا مراجعه مجدد کاربران و صفحات مورد مراجعه را رديابی کنند.
اگر چه اين روش ها به شکلی گسترده توسط سايت های تجاری مورد استفاده قرار می گيرند، اما مقررات دولت آمريکا استفاده مراجع رسمی از چنين ابزارهايی را ممنوع کرده است.
فعالان حقوق کاربران اينترنتی می گويند استفاده از اين روش ها می تواند موجب رديابی عادات کاربران گردد. در اين روش ها از "کوکی" يا اطلاعاتی استفاده می شود که توسط سايت ها بر روی رايانه کاربران نصب می شود تا بعدا نکاتی را در مورد کاربر به خاطر آورده و مورد استفاده قرار دهد.
تخطی از قانون
خبرگزاری آسوشيتدپرس با انتشار اين خبر فاش ساخت که آژانس امنيت ملی برای رديابی کاربران وب سايتش از کوکی موسوم به "کوکی رئيس جمهور" استفاده کرده است.
کوکی ها معمولا برای ثبت اطلاعاتی اوليه نظير زبان اصلی مراجعان بکار می روند تا هنگام مراجعات بعدی بصورت خودکار صفحه مرتبط با زبان مورد نياز مراجع را آشکار کند.
قوانين دولتی، سايت های رسمی را تنها به حفظ موقت کوکی ها مجاز کرده است. با اين حال، "کوکی رئيس جمهور" که هرگز از روی رايانه کاربران پاک نمی شود از نظر مقررات دولتی ممنوع است.
"کوکی رئيس جمهور" که توسط سايت آژانس امنيت ملی استفاده می شد در سال ۲۰۳۵ منقضی خواهد شد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home