Monday, December 19, 2005

مرگ مرموز یک بهایی در زندان یزد: مصاحبه با سخنگوی جامعه بهاییان [ ۱۳۸۴ دوشنبه ۲۸ آذر ]

مرگ مرموز یک بهایی در زندان یزد: مصاحبه با سخنگوی جامعه بهاییان [ ۱۳۸۴ دوشنبه ۲۸ آذر ] به گزارش جامعه بین المللی بهاییان ذبیح الله مهرامی روز 15 دسامبر در زندان یزد بعلل نامعلوم درگذشت. وی نخست به مجازات اعدام محکوم شده بود اما زیرفشار بین المللی و رسانه ها حکم به حبس ابد تغییر یافت. دایان علایی سخنگوی جامعه بهاییان در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: ایشان سابقه ناراحتی قلبی و بیماری دیگری نداشتند و بخاطر همین باعث نگرانی ما شد. توی این ده سالی که در زندان بودند خیلی سختی کشیدند. یک مقدار کارهای فیزیکی سخت هم بهشان داده بودند و فقط در واقع بدلیل بهایی بودن در زندان بودند. خانم علایی می گوید از زمان انقلاب تا حالا بیش از 200 بهایی در ایران کشته شده اند. اما این اولین مورد مرگ در زندان است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home