Monday, January 02, 2006

پناهندگان کرد ایرانی در ترکیه همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند [ ۱۳۸۴ يکشنبه ۱۱ دي ]

پناهندگان کرد ایرانی در ترکیه همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند [ ۱۳۸۴ يکشنبه ۱۱ دي ]
با فعالیتهای دفاتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ترکیه در سال 2005 هزاران تن از پناهجویان سودانی، الجرایری، سوری، عراقی، پاکستانی، کرهای و ایرانی که به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی وارد ترکیه شدند، تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند و موجبات انتقال آنان از ترکیه به اروپا، آمریکا و استرالیا فراهم شد. اما گروهی از پناهندگان ایرانی که به مدت سه سال است به عنوان پناهنده سیاسی برگه های قبلی کمیساری عالی سازمان ملل متحد را دریافت کرده اند، اقدامی صورت نگرفته است. این گروه از پناهندگان که عمدتا کردهای ایرانی اعضای سابق گروههای سیاسی کردستان ایران هستند بالغ بر یک هزارنفرند که اکثریتشان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. به گفته این افراد UN آنکارا به طور ضمنی، دولت ترکیه را عامل ادامه تعلیق وضعیت این گروه و عدم انتقال آنها به کشورهای پناهنده پذیر معرفی کرد. وزارت کشور ترکیه نیز کمیساریای عالی سازمان ملل متحد را مسئول بلاتکلیفی این پناهندگان می داند. اثرات نامطلوب اوضاع روانی و معیشتی این پناهندگان بر زندگی خود و فرزندانشان سایه انداخته است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home