Monday, January 02, 2006


وبلاگ نویسی در ایران به صورت رسانه ای منتقد حکومت و مدافع حقوق بشر درآمده است: تحلیل یک روزنامه آلمانی [ ۱۳۸۴ يکشنبه ۱۱ دي ] روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگمانیه درباره وبلاگهای می نویسد در ایران نوعی اپوزیسیون و جریان مخالف منتقد شکل گرفته که نه تنها از سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد می کند، بلکه از پیکار متعهدانه زنان ایرانی علیه تبعیضات، خشونت پلیس و نیروهای انتظامی و علیه برنامه اتمی حکومت ایران سخن می گوید. به نوشته این روزنامه سانسور و ممیزی گریبان این سایتهای اینترنتی را نیر گرفته و اکثرا مشاهده شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وبلاگهایی را که مزاحم تشخیص داده بسته و از چهارده ماه پیش به این سو دولت با وضع قوانین تازه پیکار علیه وبلاگها را آغاز کرده و به همین دلیل سازمان عفو بین الملل علیه دستگیری خودسرانه 52 وبلاگ نویس اعتراض کرد. این روزنامه با پرداختن به گرایش مردم به اینترنت خبر از وجود 700 هزار وبلاگ به ثبت رسیده در ایران داد در حالی که در عراق کمتر از 50 صفحه اینترنتی وجود دارد. به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز از 5 سال پیش به این سود اینترنت در هیچ کشور خاورمیانه به اندازه ایران به این سرعت رشد نکرده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home