Sunday, February 05, 2006

حمايت فعالان سياسى، هنرمندان و روشنفكران از كارگران شركت واحد


حمايت فعالان سياسى، هنرمندان و روشنفكران از كارگران شركت واحد
در همبستگى با صدها نفر از كارگران و كاركنان شركت واحد اتوبوسرانى تهران كه بخاطر حقوق صنفى‌ و سنديكايى‌شان در زندان بسر مى‌برند، بيش از ۷۰۰ نفر از فعالان سياسى و روشنفكران داخل كشور بيانيه‌اى انتشار داده‌اند كه امضاكنندگان عمدتا از طيف ملى ­ مذهبى و نويسندگان، هنرمندان و حقوقدانان مستقل هستند
.
روز شنبه ۱۵ بهمن‌ماه / ۴ فوريه ۲۰۰۶ بيانيه‌اى از سوى فعالان سياسى، هنرمندان، اهل قلم و روشنفكران داخل كشور در اعتراض به دستگيرى صدها نفر از كارگران شركت واحد تهران و فعالان سنديكايى انتشار يافته است. اين بيانيه كه عنوان «كاركنان دستگيرشده‌ى شركت واحد را آزاد كنيد!» را دارد، به امضاى بيش از ۷۰۰ نفر رسيده است، به تهاجم نيروهاى انتظامى و امنيتى به كاركنان شركت واحد و ضرب و شتم عليه كارگران و اعضاى خانواده‌ى ايشان اعتراض شده است.
در اين بيانيه از جمله آمده: ” بر مبناِِِِِ ِِی گزارشات روز پنج شنبه ٦ بهمن ماه ٨٤ هفت نفر از اعضا سنديكای شركت واحدبه دادگاه احضار شدند كه در انتها بازداشت و به اوين منتقل شدند. فردای آن روز چهار نفر ديگر از اعضا سنديكا نيز بازداشت شدند وبالاخره در ساعت ٩شب، به هنگام پايان ساعات كار، شماری از رانندگان در يكی از پايانه ها مورد حمله ی نيروهای انتظامی و امنيتی قرار گرفتند. و اين تهاجم تا ساعت چهار بامداد وبا مراجعه به منازل اعضا سنديكا ادامه داشت. شماری از همسران و فرزندان بازداشت شدگان نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و صدها نفر دستگير شدند. لازم به يادآوری است كه اين كارگران و كاركنان شريف قبلا نيز در مورخه ١٩ ارديبهشت ٨٤ مورد تهاجم، ضرب و شتم با چماق و چاقو قرار گرفته بودند.”
در ادامه بيانيه چنين مى‌خوانيم: ”همگان آگاهند كه اين زحمتكشان شريف در بدترين شرايط شغلی در سرما و گرما و آلودگی هوا باخطر بيماری تنفسی و ريوی و فشارهای عصبی و روانی در نهايت صبوری به جابجايی مسافران شهری و ارائه خدمات به مردم مشغول هستند. بر اساس گزارشات و محاسبات دقيق كارشناسان اقتصادی ميانگين دريافتی آنان بيش از ٣٠ درصد زير خط فقر است و درخواست آنان برای ترميم حقوق بارها مورد بی توجهی قرار گرفته است. تشكيل سنديكا از سوی اين كارگران حقی است مبتنی بر كليه ی مقاوله نامه های بين المللی مورد قبول ايران.”
بايد اشاره كرد كه اين بيانيه بطور عمده به امضاى نيروهاى ملى ­ مذهبى و نويسندگان و حقوقدانان مستقل رسيده است. از سوى ديگر سنديكاى كارگران و كاركنان شركت واحد جهت اطلاع‌رسانى اقدام به انتشار يك نشريه‌ى داخلى بنام «پيك سنديكا» كرده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home