Friday, February 17, 2006

سازمان های دفاع از حقوق روزنامه نگاران در ایران و خارج نسبت به سرنوشت کارکنان زندانی هفته نامه تمدن هرمزگان ابراز نگرانی کردند [
ساعت پيش ۳:۴۰ ] سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به سرنوشت چند روزنامه نگار زندانی هفته نامه تمدن هرمزگان و وضعیت الهام افروتن ابراز نگرانی
کرد. رضا معینی سخنگوی سازمان گزارشگران بدون مرز در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: نگرانی ما از وضع خانم افروتن واقعی است زیرا از سوم بهمن ماه که دستگیر شده خبری از او داده نشده و تنها اطلاع ما اقدام به خودکشی او است که استاندار هرمزگان داده است. ماشاء الله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران می گوید سکوت منابع قضایی ایران دامن می زند به تایید مرگ خانم افروتن. کارکنان نشریه هرمزگان به خاطر مطلبی که در انقلاب اسلامی با بیماری ایدز مقایسه شده بود، به زندان افتادند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home