Thursday, October 26, 2006

شکنجه و ضرب و شتم متهمين در اداره آگاهی را متوقف کنيد


سوم آبان 85 برابر با 25 اکتبر-06

شکنجه و ضرب و شتم متهمين در اداره آگاهی را متوقف کنيد


بر اساس آخرين گزارش رسيده ( ادوار نيوز ) فرد متهمی که در بازداشت اداره آگاهی شهرستان مسجد سليمان بوده است به دليل اعمال شکنجه و ضرب و شتم كه شامل آويزان کردن وی از سقف برای مدت طولانی و آتش نگه داشتن زير انگشتانش برای اقرار به جرايم منتسبه شده است ،‌ متاسفانه مچ دو دست خود را از دست داده است.

به علت عدم حساسيت عمومی ومنجمله نيروهای سياسی نسبت به اعمال زور عليه متهمان برای اقرار به جرايم با توجه به اين واقعيت تلخ که ضرب و شتم و شکنجه سيستماتيک متهمان در ا دا رات آگاهی و شهربانی (‌نيروي انتظامي ) از دير باز در ايران مرسوم بود ه است لذا نوعی مشروعيت کاذب برای مقامات انتظامی ايجاد کرده است.

ما معتقديم که هر گونه اعمال شکنجه و زور بر خلاف اصول انسانی و حقوق بشر بوده و بايستی متوقف شود.
ضمن اينکه آمران و عاملان ضرب و شتم ها بخصوص حادثه مسجد سليمان بايستی در يک دادگاه عادلانه با حضور وکيل مدافع برا ي جرم مرتكب شده محاکمه شوند د رعين حال بايستی با نظر عموم و بررسی کارشناسانه از تکرار چنين حوادث غير انسانی جلوگير ی شود.

رعايت حقوق متهما ن و وزندانيان شرط لازم برای رعايت حقوق بشر بالاخص زندانيان سياسي در ايران هست.
تجربه دمكراسي نشان داده است كه نهادهاي ناظر مستقل از نيروهاي انتضامي م يتواند قدم مناسبي در راه تضمين رعايت حقوق متهمان و زندانيان باشد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home