Wednesday, October 19, 2005

زنان تنها حق انتخاب شغل در 7 حوزه را دارنداستاد دانشگاه تهران:

استاد دانشگاه تهران: زنان تنها حق انتخاب شغل، در هفت حوزه را دارند نرخ بيكاري زنان در تمام سطوح دو برابر مردان است 66 درصد خانواده‌‏هاي ايراني خشونت‌‏ خانگي را تجربه كرده‌‏اند
تهران- خبرگزاري كار ايراناستاد دانشگاه تهران اعلام كرد: زنان تنها حق انتخاب شغل در هفت حوزه را دارند؛ در حالي كه مردان در 37 حوزه مي‌‏توانند شغل انتخاب كنند. به گزارش خبرنگار ايلنا, دكتر ژاله شادي‌‏طلب, استاد دانشگاه تهران, گفت: نرخ بيكاري زنان در تمام سطوح 21 برابر مردان است كه اين موضوع نشان‌‏دهنده تبعيض جنسيتي است. وي افزود: نرخ بيكاري زنان فارغ‌‏التحصيل از دبيرستان‌‏ها در روستاها 46 درصد است و اين نرخ بيكاري در شهرها براي فارغ‌‏التحصيلان زن 28 درصد است. به گفته شادي‌‏طلب, سهم زنان از درآمد اصلي 10 درصد است به گونه‌‏اي كه درآمد زنان در ايران ساليانه 3 هزار دلار برآورد شده، اما اين رقم براي مردان 11 هزار دلار است. وي يادآور شد: شاخص توسعه جنسيتي ايران در بين 140 كشور جهان رتبه 78 است، در حالي‌‏كه برخي كشورهاي همسايه مثل بحرين47, تركيه 70, كويت 39 و عربستان 65 است كه اين رقم بسيار بالا و نگران‌‏كننده است. وي، در خصوص مشاركت اقتصادي زنان در ايران, گفت: در حال حاضر مشاركت اقتصادي زنان در بخش اقتصادي 15 درصد كل اشتغال در كشور است به گونه‌‏اي كه به ازاي هر 100 مرد حدود 39 زن در بخش اقتصادي فعاليت دارند. شادي‌‏طلب تصريح كرد: نرخ مشاركت زنان در مجلس هفتم 1/4 درصد بود، در حالي‌‏كه تعداد زنان و دختران تحصيل كرده‌‏ها بسيار از اين درصدها است. استاد دانشگاه تهران, در خصوص زنان در سطوح مديريتي كشور, گفت: زنان 12 درصد شاغلان در حضور پست‌‏هاي عالي كشور را مردان و 6 درصد آنها را زنان تشكيل مي‌‏دهند. وي افزود: طبق آماري كه در كشور وجود دارد، 66 درصد خانواده‌‏هاي ايراني خشونت خانگي را تجربه كرده‌‏اند و 30 درصد آنها نيز تحت خشونت‌‏هاي فيزيكي‌‏ حاد و جدي قرار گرفته‌‏اند. پايان پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home