Monday, October 03, 2005

جوانان«حاشيه‌نشينان يا طلايه‌داران توسعه اقتصاد جهاني»؟


جوانان«حاشيه‌نشينان يا طلايه‌داران توسعه اقتصاد جهاني»؟ قراردادهاي زمان‌دار، اشتغال پاره‌وقت و ناقص دست‌مايه‌اي براي كاهش تعهدات كارفرمايان
سرويس: اجتماعي - جوانان 1384/07/11 10-03-2005 11:50:46 8407-05259: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - جوانان
جواني، زماني براي تغيير و چالش است. اين دوران زمان سازگاري تدريجي با زندگي بزرگسالي و استقرار يك زندگي مستقل است و جوانان بايد كنار آمدن با انواع مختلف تغييرها را ياد بگيرند، در ميان اين تغييرات ورود به دنياي كار يكي از اصلي‌ترين مراحل گذار دوران جواني است، اين در حالي است كه در جهان امروز بيش از يك ميليارد جوان 15 تا 24 سال وجود دارد كه 95 درصد آنها در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند كه اغلب آنها در حال گذار يا در فرايند گذار به بازار كار هستند.
به گزارش خبرنگار «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بنابرگزارش سازمان بين‌المللي كار 160 ميليون انسان در جهان بيكارند كه بسياري از آنها در حاشيه اقتصاد يا بازار كار مشغول به فعاليت هستند كه اين نوع فعاليت به آنها امكان كافي براي امرار معاش نمي‌دهد، در اين ميان بسياري از اين افراد را «جوانان» تشكيل مي‌دهند كه سطوح بيكاري آنها بيش از جمعيت بزرگسال بوده و در صورت كار، دستمزد كمتري دريافت مي‌كنند، لذا بدون اتخاذ راه‌حل‌هاي راديكال يك فاجعه كلي در پيش‌رو خواهيم داشت كه اثري قوي بر زندگي افراد جوان خواهد گذاشت.
تحقيقات سازمان ملي جوانان نيز نشان مي‌دهد كه جهاني‌سازي و پيشرفتهاي تكنولوژيك تأثيرعميقي بر بازارهاي كار سراسر جهان داشته و افراد جوان به عنوان كارگران جديد لطمه اين تغييرها را تحمل كرده‌اند.
روند تغييرات در بازار كارجوانان بازنماي تغيير در بازار كار بزرگسالان است هر چند اين روزها اغلب در موقعيت اشتغال جوانان بزرگ‌نمايي مي‌شود.
از سوي ديگر ادعا شده كه اغلب جوانان در خدمات نازلي كار مي‌كنند كه ويژگي آن، شرايط كاري نامناسب و نبود امنيت شغلي است، لذا حضور جوانان در صنايع فروش مواد غذايي و در رستوران‌ها نشان دهنده اين واقعيت است كه در رستوران‌ها جوانان اغلب، اكثريت قاطع نيروي كار را تشكيل مي‌دهند و از حداقل دستمزد برخوردارند و ساعت كار آنها ممكن است به گونه‌اي سامان يابد كه كار فرمايان بتوانند تعهدات خود را در برابر قانون كار به حداقل برسانند.
به گزارش ايسنا، همچنين «اشتغال پاره‌وقت» بين افراد جوان نيز در بسياري از كشورها در حال افزايش است و مي‌توان آن را به عنوان يك جنبه از تصادفي بودن بازار كار نوجوانان تلقي كرد، در حالي كه افراد جوان اغلب به شغل‌هاي پاره‌وقت به مثابه راهي براي تهيه هزينه مشاركت تعليم و تربيت خود نگاه كرده و به آن مشغول مي‌شوند.
افزايش استفاده از «قراردادهاي زمان‌دار» نشانه ديگري از وخامت شرايط در بازار كار نوجوانان و جوانان است، اين قراردادها بيشتر توسط افراد جوان امضاء مي‌شود كه استفاده از آنها در اسپانيا يعني جائي كه از هر 10 انسان زير 25 سال 8 نفر قرارداد زمان‌دار دارند، بسيار بالاست.
عرضه روزافزون «كارگران جوان صلاحيت‌دار» كه هنوز با تقاضاي متناظر در شغل‌هاي فني و حرفه‌يي مواجه نشده‌اند، منجر به سطح بالاي اشتغال ناقص مي‌شود، به شكلي كه در اروپا از هر 10 نفر افراد 16 تا 26 سال 6 نفر داراي اشتغال ناقص هستند.
در حالي كه افراد جوان 15 تا 24 ساله 18 درصد جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهد و نماينده 41 درصد جمعيت بيكار جهان هستند، هم‌اكنون 170 ميليون جوان در سراسر جهان بيكارند، از سوي ديگر در اغلب كشورها نرخ بيكاري جوانان دو يا سه برابر بزرگسالان است؛ اين در حاليست كه نرخ‌هاي بيكاري ثبت نشده در بين افراد جوان مي‌تواند بالا باشد.
يكي از دلايل بالا بودن نرخ بيكاري ثبت نشده در ميان جوانان وجود صفوف متقاضيان شغل است؛ چرا كه به موازات ورودي‌هاي جديد به بازار كار ممكن است جوانان خود را در انتهاي صف ببينند و زماني استخدام شوند كه تقاضاي انبوه براي نيروي كار وجود داشته باشد؛ چرا كه كارفرمايان اغلب افراد مجرب را به آنها ترجيح مي‌دهند.
همچنين دلايل ديگر اين امر را مي‌توان در سطح بالاي تغيير شغل در بين كارگران جوان، سياستهاي زايد مبتني بر اصل «ابتدا خارج و سرانجام داخل» و سطح پايين حمايت شغلي از كارگران جديد دانست.
در حالي كه برآورد مي‌شود يك درصد افزايش در بيكاري بزرگسالان با دو درصد بيكاري جوانان همراه است اما افزايش در بيكاري بزرگسالان به همراه افزايش بيشتري در بيكاري جوانان است، از سوي ديگر به نظر مي‌رسد زنان بيش از مردان در اين زمينه آسيب‌پذيرند، چرا كه مروري بر بيكاري جوانان در 97 كشور دنيا نشان مي‌دهد در دو سوم اين كشورها زنان بيشتري در مقايسه با مردان بيكار هستند و در يك چهارم اين كشورها بيكاري زنان 20 درصد بالاتر از بيكاري مردان بوده در حاليكه در نيمي از كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب نرخ بيكاري زنان جوان 50 درصد بيش از مردان است.
بررسي وضعيت اشتغال جوانان ايران بعنوان كشوري كه حدود 70 درصد جمعيت آن را جوانان تشكيل مي‌دهند و داراي 3 ميليون جوان بيكار است نيز نشان مي‌دهد تعداد مشاغلي كه بايد تا سال 1400 براي جوانان آن تأمين شود، بين 871 هزار تا يك ميليون و 500 هزار شغل است كه علاوه بر مشاغل جايگزين به علت كاهش شديد نسبت اشتغال در گروه سني 15تا 19 سال بايد سالانه بين 34 تا 60 هزار شغل جديد براي آنها ايجاد
شود.
بر اساس يافته‌هاي سازمان ملي جوانان در پژوهشي تحت عنوان «ويژگي‌هاي اجتماعي و اقتصادي جوانان» با در نظر گرفتن نسبت اشتغال مردان در سال 79 و دخالت افزايش نسبت‌هاي اشتغال زنان تا سال 1400، تعداد مشاغل لازم براي جوانان در آن سال، بين 7 هزار و 249 تا 8 هزار و 453 شغل افزايش خواهد يافت كه با كسر تعداد مشاغل سال 75 (5 هزار و331 هزار شغل) بايد تا آن سال بين 918/1 ميليون تا 125/3 ميليون شغل جديد ايجاد كرد كه رقم سالانه‌اي بين 77 تا 125 هزار شغل را براي جوانان مطرح مي‌كند.
به گزارش ايسنا، بيكاري در ميان جوانان منجر به كاهش صيانت ذات، سطوح كاهش يافته بهزيستي و اغلب كناره‌گيري از همسالان مي‌شود. همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه طي 10 سال آينده 2/1 ميليارد زن و مرد جوان به سن كار برسند كه بهترين نسل آموزش ديده و يك استعداد بزرگ براي رشد اجتماعي و اقتصادي محسوب مي‌شوند.
از آنجايي كه جوانان بدون درآمد، توانايي اداره زندگي خود را ندارند و به همين دليل مدت زمان بيشتري به والدين خود وابسته مي‌شوند، اين فشار براي بسياري از خانواده‌ها، مانعي براي خروج از فقر محسوب مي‌شود، بنابراين بيكاري جوانان باعث طرد اجتماعي آنها از سوي خانواده‌هايشان مي‌شود.
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home