Sunday, October 16, 2005

در حمله روز جمعه پليس به مقر تروريست ها، سه ماسک ضد گاز پيدا شد

در حمله روز جمعه پليس به مقر تروريست ها، سه ماسک ضد گاز پيدا شد
سخنگوی دادستان کل هلند می گويد در حمله روز جمعه پليس به مقر تروريست ها، سه ماسک ضد گاز پيدا شد. شش مرد ويک زن بين 18 تا 30 ساله جزو مظنونين دستگير شده اند. تاکنون 13 نفر از اعضای اين گروه دستگير و در انتظار محاکمه به سر می برند. محمد بويری، قاتل وان گوگ، فيلمساز هلندی نيز وابسته به اين گروه بود.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home