Friday, November 04, 2005

وزارت ارشاد و بازگشت باند اماميعيسى سحرخيز / وزارت ارشاد و بازگشت به «دوران حاکمیت باند سعید امامی»
عيسى سحرخيز: ”دور جدیدی را در رابطه با مطبوعاتی‌ها شروع کرده‌اند که متاسفانه خبرهایش بیرون نیامده است“
اعتراض به سياستهاى فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در ميان نويسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان عرصه سينما، زنان شاغل در عرصه‌هاى فرهنگى و بسيارى از نيروهاى موسوم به اصلاح‌طلب، بالا گرفته است. دليل اين اعتراضات چيست و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى آقاى صفارهرندى، چه سياستهايى را دنبال مى‌كند؟ فشارهاى آشكار و پنهان بر فعالان فرهنگى چه مواردى را شامل مى‌شود؟ در همين زمينه، عيسى سحرخيز روزنامه‌نگار و مديركل «مطبوعات داخلى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى» در دوران وزارت محمد خاتمى، به پرسش‌های صداى آلمان پاسخ گفته است.
عيسى سحرخيز: ”کیهان و سران آن بويژه شخص آقای صفارهرندی و آقای شریعتمدار در سیاستهای فرهنگی، آن سیاستها و برنامه‌هایی را عمل می‌کردند و می‌کنند که آقای سعید امامی طراحی می‌کرد“

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home