Thursday, November 10, 2005

آغاز دوره حديدي از برخورد با روزنامه نگارانعيسى سحرخيز / آغاز دور جديدى از برخورد با روزنامه‌نگاران

”بسیاری از این افراد حتا جرات این را که به نزدیکترین کسان خود بگویند که احضارشان کرده‌اند نداشته‌اند“


اخبار رسيده از ايران حاكى از تشديد فشارها بر روزنامه‌نگاران و فعالان مستقل مطبوعاتى‌ست. تعداد زيادى از روزنامه‌نگاران در هفته‌هاى گذشته به شكلى كه در ماههاى گذشته سابقه نداشته، به بهانه‌هاى گوناگون احضار شده‌اند. در مواردى حتا با اين افراد برخوردهاى خشونت‌آميزى همراه با هتاكى صورت گرفته است. آيا دور جديدى از فشار بر روزنامه‌نگاران مستقل آغاز شده است؟ آيا مسئوليت برخورد با اهل مطبوعات را بجاى قوه قضاييه، نيروهاى اطلاعاتى در همكارى با حراست وزارت ارشاد برعهده گرفته‌اند؟ در همين زمينه، پاسخ عيسى سحرخيز عضو شوراى مركزى «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» به پرسشهاى صداى آلمان.


گفتگو با عيسى سحرخيز را بشنويد:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home