Saturday, November 05, 2005

تظاهرات در اهواز با شليك گاز اشك آور بر هم خورد


نيروي انتظامي تظاهرات مسالمت آمیز هزاران نفر را در اهواز با گاز اشك آور بر هم زد: مصاحبه با یک فعال حقوق بشر در آمريكا [ ۱۳۸۴ جمعه ۱۳ آبان ] شهر اهواز روز جمعه شاهد ناآرامي هاي جديدي بود كه به گزارش رسانه هاي داخلي با دخالت نيروهاي انتظامي پايان گرفت و عاملان محرك آن دستگير شدند. كريم عبديان از فعالان حقوق بشر اهوازی، مقيم آمريكا در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: روز جمعه پس از مراسم نماز عيد فطر، حدود سه هزار نفر به صورت بسيار منظم به سمت منطقه لشگرآباد كه عمدتا عرب نشين است حركت کردند و شعارهاي مسالمت آميز در همبستگي با خانواده هاي كشته شدگان در ناآرامي هاي اخير اهواز سر دادند و سپس به سمت خايابان نادري در مركز شهر حركت کردند. روي پل پنجم كارون نيروهاي انتظامي راه را بر آنها بستند و با ضرب و شتم و گاز اشك آور جمعيت را متفرق و عده اي را هم دستگير کردند. به گزارش شاهدان عینی، استاندار جديد خوزستان سردار پاسدار امير حيات مقدم دستور متفرق كردن جمعيت و دستگيري تظاهرکنندگان را صادر کرده بود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home