Thursday, February 09, 2006

طی دو ماه گذشته بیش از 2000 پناهنده از دولت هلند تقاضای پناهندگی کردند
طی دو ماه گذشته بیش از 2000 پناهنده از دولت هلند تقاضای پناهندگی کردند


از سال 2001 تاکنون پارلمان و دولت هلند با تصویب قانونهای سخت و اخراج پناهندگان به شیوه های مختلف تلاش نموده است تا از آمدن پناهندگان به هلند جلوگیری نماید. در این راستا حتی کار را تا آنجا پیش برده است که بیش از 25 هزار نفر ازمتقاضیان پناهندگی که تاکنون جواب مثبت از دولت دریافت نکرده اند را راهی خیابان کرده است. لازم به ذکر است که این پناهندگان بدون هیچ امکانی به خیابان و زیر سقف آسمان فرستاده شده اند تا مجبور شوند شلاق دیکتاتورهای حاکم در کشورهایشان را به بیچارگی در اروپا ترجیح بدهند و هلند را ترک نمایند. اما حرکت های دولت هلند تاکنون نتوانسته مانع از آمدن پناهندگان به هلند شود. اقدامات سختگیرانه هلند برای جلوگیری از ورود پناهنده به هلند تنها یکسال توانست دوام بیاورد.

تا دو ماه گذشته هر روز از تعداد پناهندگانی که به هلند می آمدند کاسته می شد. با کاسته شدن تعداد پناهندگان به هلند دولت تصمیم گرفت 4 کمپ بزرگ اولیه را ببندد. بعد از به تعطیل کشاندن تمامی کمپ های بزرگ اولیه فقط یک کمپ در شمال هلند دایر شد . تمام کارمندان اخراج شدند. بسته شدن این کمپ ها برای دولت دست راستی یک پیروزی بزرگ بود. علاوه بر بستن کمپ های اولیه به خاطر وارد نشدن پناهنده، تعداد کمپ های ثابت نیز به خاطر اخراج پناهندگان و فرستادن آنان به خیابان به نصف رسید.
در ادامه تعغیرات اساسی که دولت در قبال مساله پناهندگی در کشور هلند اتخاذ کرده بود وزرای اداره مهاجرت کشورهای اروپایی سفری به هلند داشتند. وزرای دول اروپائی در بازگشت به کشورهایشان همان شیوه ای را در قبال پناهندگان اتخاذ نمودند که دولت دست راستی هلند مدتها پیش بدان جامه عمل پوشانده بود. به این ترتیب ما شاهد یک سیاست واحد در قبال مساله پناهنده و پناهندگی در سراسر اروپا شدیم. نتیجه این حرکات منجر به بستن مرزها بر روی پناهندگان و سلسله مراتب اداری سخت برای متقاضیان پناهندگی شد.
پناهندگانی که تا دیروز فکر می کردند در کشورهای دیگر ساده تر میتوانند جواب بگیرند، با هزار بدبختی راهی کشورها دیگر می شدند. با یکی شدن قانون پناهندگی در اروپا حال برای پناهندگان دیگر فرقی نمی کند که از کدام کشور تقاضای پناهندگی کنند. برای آنان حال مهم این است که ورود به کدام کشور آسان و ارزان تمام می شود.
به همین خاطر خیلی از متقاضیان پناهندگی از دولت هلند تقاضای پناهندگی میکنند زیرا ورود و خرج سفر به هلند آسانتر و ارزانتر از دیگر کشور هاست.
طی دو ماه گذشته بیش از 2000 نفر پناهنده وارد هلند شده است . تعداد متقاضیان به حدی فراوان است که دولت جای کافی برای اسکان آنان ندارد. برای حل این مشکل سه کمپ بزرگ که به خاطر کم بودن تعداد پناهندگان باید بسته میشدند دوباره بازگشائی شدند. افراد تازه وارد در این کمپ ها اسکان داده شده اند.
تا این لحظه مطبوعات و دولت در رابطه با این شکست پس از آن همه سختگری و بودن 25 هزار پناهنده بی جواب در خیابان موضعگیری نکرده است.
اکثر پناهندگان تازه وارد از کشورهای عراق و افریقا آمده اند. در ضمن تعدادی از آنها نیز پناهندگانی هستند که در کشور های دیگر تقاضای پناهندگی کرده اند و در آن کشورها از ریل پناهندگی خارج شده اند. اگر چه گروه دوم می دانند که بعد از مدتی به خاطر جواب منفی از کشور اول در هلند نیز پس آمدن اطلاعات آنان از لوکزامبورگ از ریل پناهندگی خارج می شوند. آنها در واقع یک نسل جدید کولی چند ملیتی می باشند که این شیوه را انتخاب کرده اند. آنان هر چند ماه در یک کشور تقاضای پناهندگی می کند. پس از انکه مشخص شد که آنان قبلا از کشور دیگری تقاضای پناهندگی کرده اند بلافاصله از ریل پناهندگی خارج و حکم اخراج آنان صادر میشود. بعضی از آنان حتی چند بار در هلند با نام های مختلف تقاضای پناهندگی کرده اند.
در واقع می توان این نتیجه را گرفت که مسئله پناهندگی را با سخت گیری نمی توان حل نمود. تا بشر در روی زمین هست این مشکل وجود دارد و دولت هلند نمی تواند از ورود پناهندگان جلوگیری نماید.
دولت هلند برای فرار از حقیقت دست به هر اقدامی میزند. تا هفته گذشته تمامی شهرهای مرکزی عراق به عنوان منطقه نا امن اعلام شده بودند. دولت هلند هفته گذشته این منطقه را به عنوان منطقه امن اعلام کرد. دولت هلند امیدوار است با اعلام این خبر مبنی بر امن بودن عراق از ورود پناهندگان عراقی که تصمیم به آمدن به هلند دارند جلوگیری نماید

محمدرضا اسکندری

mreskandari@gmail.com

http://payieez.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home