Sunday, February 05, 2006

كارشناس حفظ و احياي بناهاي تاريخي


كارشناس حفظ و احياي بناهاي تاريخي: پيمان‌كاران غيرمتخصص بخش خصوصي به آثار تاريخي آسيب مي‌زنند
سرويس: ميراث فرهنگي 1384/11/16 02-05-2006 12:10:43 8411-09581: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: ميراث فرهنگي
كارشناس حفظ و احياي اداره‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري استان سيستان و بلوچستان، گفت: افرادي كه از بخش خصوصي براي مرمت «قلعه ناصري» و «باغ خالصه» به‌كار گرفته شده‌اند، به‌جاي مرمت، به بخش‌هاي تاريخي آسيب مي‌زنند.
محمدعلي جنتي‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين‌كه كارشناسان اداره‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري استان مي‌توانستند مرمت قلعه ناصر‌ي و باغ خالصه‌ي بم‌پور را انجام دهند، افزود: پيمان‌كارهايي كه در اين بناهاي تاريخي فعاليت مي‌كنند غيرمتخصص‌اند و به بناها آسيب مي‌رسانند؛ درحالي كه بم‌پور پروژه‌ دارد و كارهاي آن بايد از طريق پروژه انجام شود.
وي ادامه داد: پيمان‌كارهاي قلعه ناصري، ديوارهاي حصار قلعه را ضخيم كرده و كف ورودي آن‌را بالا آورده‌اند كه اين كار، سبب شده است تا سطح جديد از كف تاريخي و اصلي بنا بالاتر بيايد. هم‌چنين آنها پي باقي‌مانده در فضاهاي داخلي قلعه را نيز از ميان برده‌اند.
جنتي‌فر با بيان اين‌كه كار پيمان‌كاران با هدف مرمت بنا آغاز و به عاملي آسيب‌رسان تبديل شد، گفت: براي تهيه‌ي طرح مرمت پروژه‌ي باغ خالصه با فردي قرارداد بسته شده كه در تهران سرباز است و براي سركشي به بنا وقت ندارد. ازسوي ديگر، تاييد طرح مرمتي تهيه‌شده توسط پيمان‌كار پروژه‌ي باغ خالصه برعهده‌ي مدير كل اداره‌ي ميراث فرهنگي و گردشگري استان گذاشته شده است؛ اما اگر اين طرح مرمتي را كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تهران نيز بررسي مي‌كردند، با مشكلات كمتري اجرا مي‌شد.
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home