Sunday, February 12, 2006

بريتانيا تصاوير 'آزار' عراقيان را بررسی می کند


بريتانيا تصاوير 'آزار' عراقيان را بررسی می کند

روزنامه بريتانيايی می گويد صحت و اعتبار تصاوير را مورد بررسی قرار داده و اثبات کرده است
تصاويری از يک فيلم ويديويی که ادعا می شود سربازان بريتانيايی را حين ضرب و جرح بی رحمانه گروهی از نوجوانان عراقی نشان می دهد، توسط نشريه "نيوز آو د ورلد" منتشر شده است.
به گفته اين روزنامه، اين حادثه دو سال پيش در جنوب عراق رخ داده است. صدای يک فيلمبردار ناشناس در حال خنده و تشويق همکاران خود به ادامه ضرب و شتم شنيده می شود.
وزارت دفاع اعلام کرد که از اين ادعاها باخبر است و پليس نظامی سلطنتی در حال تحقيق و بررسی درباره اين ماجراست.
ادعا می شود که سربازان در اين فيلم ويدئويی در حال کشيدن جوانان روی زمين و لگد زدن به آنها ديده می شوند.
ادعای اذيت و آزار
روزنامه "نيوز آو د ورلد" اين تصاوير را يک "فيلم ويدئويی شخصی" توصيف کرد که ظاهرا به صورت تفننی توسط يک درجه دار فيلمبرداری شده اند.
بر اساس ادعاها، اين تصاوير صحنه هايی از اغتشاش را در خيابان مجاور محوطه ای که به گفته اين روزنامه يک پايگاه نظامی است، نشان می دهند.
سربازان در حالی نشان داده می شوند که جوانانی را که در اغتشاش شرکت داشته اند تعقيب می کنند، چهار نفر از آنها را به درون محوطه می کشانند، با باتوم به نقاط مختلف بدن آنها ضربه وارد می کنند و آنها را لگد می زنند که در يکی از موارد، به آلت تناسلی يکی از نوجوانان لگد زده می شود.
گفته می شود که در تصاوير اين فيلم ويدئويی، طی ضرب و شتمی که يک دقيقه به طول می انجامد، 42 ضربه زده می شود.
"نيوز آو د ورلد" می نويسد در اين تصاوير سربازی را می توان ديد که سر و صورت يک عراقی بی جان را لگدکوب می کند.
اعتبار
اين روزنامه مدعی شد که تحقيقاتش ثابت کرده که سربازانی که در اين حادثه شرکت داشته اند، بريتانيايی بوده اند اما مشخص نکرد که به کدام واحد نظامی تعلق داشته اند.
اين روزنامه اعلام کرد که بررسی های جامعی را انجام داده است تا صحت و اعتبار اين تصاوير ويدئويی تصديق کند.
ما هرگونه آزار و اذيت را محکوم می کنيم و همواره ادعاهای مبنی بر تخلف را به شدت جدی می گيريم.

سرتيپ مارتين راتلج
"نيوز آو د ورلد" حاضر نشد هويت شخصی را که برای افشای تخلفات اين تصاوير ويدئويی را در اختيار روزنامه قرار داده است، فاش کند.
وزارت دفاع اعلام کرد که هرگونه ادعايی درباره اذيت و آزار را به شدت جدی می گيرد.
سرتيپ مارتين راتلج، يک مقام ارشد نظامی که مسئوليت رسيدگی به امور پرسنلی و انضباطی را دارد گفت: "ما هرگونه آزار و اذيت را محکوم می کنيم و همواره ادعاهای مبنی بر تخلف را جدی می گيريم."
او گفت: "بيش از هشتاد هزار نظامی از زمان آغاز عمليات نظامی تاکنون در عراق خدمت کرده اند. تنها شمار معدودی از آنها بنا بر ادعاها در حوادثی شامل اذيت و آزار عمدی عراقيان دخيل بوده اند."
سر مايک جکسون، فرمانده کل ارتش بريتانيا سال گذشته دستور اجرای تحقيقاتی را صادر کرد تا بررسی شود که آيا سربازان پيش از اعزام به منطقه آموزشهای کافی را ديده اند يا نه.
او گفت ادعاهای مبنی بر اذيت و آزار به ارتش لطمه زده است اما سرپوش گذاشتن بر چنين ادعاهايی بدتر خواهد بود.
سال گذشته سه سرباز بريتانيايی در پی رسوايی درباره آزار يک زندانی در يک اردوگاه کمک رسانی در عراق، به مجازات زندان محکوم شدند.
اما مشخص شد که عکسهای ديگری که روزنامه ديلی ميرور چاپ کرده بود و چنين به نظر می رساند که اعضای يک هنگ بريتانيايی، زندانيان عراقی را آزار می دهند، جعلی بوده اند.
در همين حال، مسئولان دادگاه جنايی بين المللی به وکلای غير نظاميانی که مدعی بودند مورد شکنجه سربازان بريتانيايی در عراق قرار داشته اند، اعلام کرده اند که به اين شکايت رسيدگی نخواهند کرد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home