Wednesday, June 06, 2007

این هفتاد و پنج میلیون دلار لعنتی! به دست چه کسانی میرسد؟

این هفتاد و پنج میلیون دلار لعنتی! به دست چه کسانی میرسد؟
تهمورس کیانی- واقعیت این است که ایالات متحده در همه ربع قرن گذشته , و درحالیکه در سراسر این دوران هماره درتنش با دولت ایران بوده است , هیچگاه سیاست واحد و منسجمی در برابر جمهوری ایران نداشته است. این چندگانگی خاصه در دوران ریاست جمهوری بوش بسیار برجسته تر شده است....

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home