Monday, July 02, 2007

توضيحات دفتر آيت‌‏الله منتظري درباره برنامه «مستند روح‌‏الله»

توضيحات دفتر آيت‌‏الله منتظري درباره برنامه «مستند روح‌‏الله»گوينده خواسته يا ناخواسته در پي آن است كه نامه آيت‌‏الله منتظري درباره اعدام‌‏ها را نسبت به جنايتكاراني قلمداد كند كه در اسلام‌‏آباد غرب با حمايت نيروهاي عراقي وارد كشور شده و عده‌‏اي از شهروندان را به شهادت رساندند. حال آنكه واقعيت چيز ديگري است، و آن اينكه: پس از جنايات مجاهدين خلق در غرب كشور حكمي صادر شد كه به موجب آن آنهايي كه از قبل در زندان بوده و سر موضع مانده‌‏اند، اعدام مي‌‏شدند. به اين معنا كه بخشي از مجاهدين خلق در اسلام‌‏آباد غرب آدم‌‏كشي كردند و در عوض افرادي كه در زندان‌‏ها هستند و قبلا محكوم شده و در حال سپري كردن محكوميت خويش‌‏اند، اعدام شوند. آيت‌‏الله منتظري پس از مشاهده متن اين حكم ـ كه توسط برخي قضات مورد اطمينان به ايشان رسيد ـ نامه‌‏اي در تاريخ 9/5/67 نوشته‌‏اند كه تنها به دفتر حضرت امام(ره) و شوراي‌‏عالي قضايي ارسال گرديد....

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home