Tuesday, September 20, 2005

'مرگ روزانه ۵ هزار کارگر در محل کار'


'مرگ روزانه ۵ هزار کارگر در محل کار'

سوانح مرتبط با کار بخصوص در کشورهای در حال توسعه ای که صنايع بزرگ معدن، ساختمان و کشاورزی دارند، مشاهده می شود
سازمان بين المللی کار اعلام کرد که هر روز پنج هزار نفر بر اثر سوانح يا بيماريهای مربوط به کار جان می بازند.
اين نهاد سازمان ملل تخمين زد که ميزان مرگ و مير جهانی ناشی از حوادث و بيماريهای مرتبط با کار به دو ميليون و دويست هزار مورد در سال بالغ می شود که ده درصد بيشتر از سه سال پيش است.
در حالی که از شمار کشته شدگان در کشورهای غربی کاسته شده است، تلفات کارگران در جاهای ديگر، بخصوص در آسيا، افزايش يافته است. سازمان بين المللی انرژی تخمين می زند که در سال ۲۰۰۱ حدود ۹۰ هزار نفر در چين جان خود را از دست داده باشند.
اين نهاد هشدار می دهد که اکثر کارگران در قبال مسايل ايمنی فاقد حمايت قانونی هستند و اکثرشان نمی توانند برای جراحات يا بيماريهای پيش آمده در محيط کار تاوان و غرامت مطالبه کنند.
تحقيق جديد سازمان بين المللی کار برای تقارن با کنگره "ايمنی و بهداشت در محل کار" انتشار يافته است که در آمريکا برگزار می شود. اين سازمان تاکيد کرده است که در سطوح ملی و بين المللی بايد اقدامات اساسی اتخاذ کرد تا بتوان قوانين و مقررات ايمنی محل کار را تقويت کرد و پايبندی کارفرمايان به قانون را بهبود بخشيد.
سازمان بين المللی کار اعلام کرده است که بخصوص نگران پايين بودن موارد گزارش شده سوانح محل کار در برخی کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه است.
هند در سال ۲۰۰۱ تنها ۲۲۲ مورد مرگ ناشی از کار را گزارش کرده است و حال آن که اين نهاد سازمان ملل تخمين می زند که رقم واقعی نزديک به ۴۰ هزار مورد است.
چين که رشد اقتصادی اش مرهون رونق بخش ساختمان و توليد کم هزينه است، در سال مذکور ۱۲۵۵۴ مورد حادثه مرگبار را برای کارگرانش گزارش داده است. سازمان بين المللی کار عقيده دارد رقم واقعی به ۹۰ هزار مورد نزديکتر است.
جوکا تاکالا، مدير برنامه "کار امن" اين سازمان گفته است: "واقعيت تلخ اين است که در برخی از مناطق جهان، بسياری از کارگران احتمالا از فقدان فرهنگ ايمنی کافی در محل کار می ميرند. اين تاوان سنگينی برای توسعه لجام گسيخته است. ما بايد برای اصلاح اين روند تلاش کنيم."
سوانح مرتبط با کار بخصوص در کشورهای در حال توسعه ای که صنايع بزرگ معدن، ساختمان و کشاورزی دارند، مشاهده می شود که با "فشار قوی رقابت جهانی سازی" مواجه اند.
کارگران در اقتصادهای صنعتی در مقابل بيماريهای مسری نظير مالاريا و قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک آسيب پذير هستند. عامل دوم ساليانه به مرگ ۴۴۰ هزار کارگر می انجامد و قرار گرفتن در معرض آزبست به تنهايی جان صد هزار نفر از کارگران جهان را می گيرد.
بنا به تحقيق سازمان بين المللی کار، بيماری ايدز به ميزان ۲۸ ميليون نفر از نيروی کار جهان کاسته است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home