Saturday, November 05, 2005

وزارت امور خارجه آمريكا خواهان ازادي گنجي و ديگر زندانيان سياسي شد


وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط اکبر گنجی و همه زندانیان سیاسی در ایران شد [ ۱۳۸۴ جمعه ۱۳ آبان ] وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به خطری که سلامت اکبر گنجی، نویسنده زندانی را تهدید می‌کند، اشاره کرده و نوشت زندانی کردن و هر گونه رفتارهای غیرانسانی با اکبر گنجی نقض جدی حقوق اساسی انسانی اوست. آمریکا همچنین خواستار شد که کمکهای پزشکی در اختیار گنجی قرار گیرد و وی از حق دسترسی به وکیل بهره مند شود. در این بیانیه از اکبر گنحی در کنار احمد باطبی، هدی صابر، تقی رحمانی و رضا علیجانی، با عنوان ایرانیان شجاعی یاد شده که سیاستهای خفقان آور رژیم مذهبی را به چالش کشیده‌اند. آمریکا از جامعه بین‌المللی خواست تا برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران، همچنان به فشار خود بر رژیم ایران ادامه دهند. متن کامل

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home