Saturday, November 12, 2005

استفاده سالمندان كشور از اتوبوس‌هاي شركت واحد رايگان شد


استفاده سالمندان كشور از اتوبوس‌هاي شركت واحد رايگان شد ركود ساخت و ساز شهرداري‌هاي كشور را با بحران مالي مواجه كرده است
سرويس: اجتماعي - شهري 1384/08/20 11-11-2005 09:59:49 8408-09711: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
استفاده سالمندان بالاي 60 سال ساكن شهرها از اتوبوس‌هاي شركت واحد رايگان شد.
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ماده واحده اين طرح كه در يكصد و بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي استان‌ها تصويب شد، آمده است: به منظور تكريم منزلت اجتماعي سالمندان بالاي 60 سال ساكن شهر‌ها و كمك به رفع برخي مشكلات و تنگناهاي سالمندان پيشنهاد شده شوراهاي اسلامي استان‌هاي سراسر كشور، با تصويب طرح، زمينه استفاده رايگان سالمندان از اتوبوس‌هاي شركت واحد و مترو را فراهم كنند.
بر اساس تبصره يك اين طرح شوراهاي استان سراسر كشور لازم است اجراي آن در شهر‌هاي تابعه خود را توصيه و بر اساس بند 2 ماده 78 قانون تشكيلات وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور بر حسن اجراي اين طرح در شهرها نظارت كنند.
همچنين در تبصره 2 اين طرح آمده است: براي جبران خدمات شهرداري، استفاده از كمك‌هاي دولت طبق پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها و تصويب دولت ميسر خواهد بود. بر اساس تبصره 3 اين طرح نيز شوراي عالي استان‌ها بر حسن اجراي اين طرح در استان‌هاي كشور نظارت خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، كاهش درآمد شهرداريها از مباحث ديگري بود كه در جلسه شوراي عالي استان‌ها مورد بررسي قرار گرفت.
سروري، رييس كميسيون عمران شوراي عالي استانها گفت: با توجه به ركود سرمايه‌گذاري و عدم ساخت و ساز در شهرها و در نتيجه كاهش درآمد شهرداري‌ها و معطل ماندن طرح‌ها و پروژه‌ها، پيشنهاد مي‌شود تا يك روز درآمد نفت جهت توسعه و عمران شهرها به شهرداري شهرهاي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت اختصاص يابد.
وي گفت: همچنين بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده پيشنهاد مي‌شود كه سالانه 30 روز از مازاد درآمد نفتي كشور براي 30 استان اختصاص يافته و 50 درصد اين بودجه در اختيار شهرداري‌ها و 50 درصد باقيمانده در اختيار كميته برنامه‌ريزي استان قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، مهندس چمران، رييس شوراي عالي استان‌ها نيز در اين خصوص گفت: شهرداري‌هاي كشور به دليل ركورد اقتصادي در ساخت و ساز با مشكلات فراوان و كمبود اعتبار مواجهند، لذا بايد بر روي پيشنهاد اختصاص يك روز مازاد درآمد نفت با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، كار كارشناسي صورت گيرد و پس از تهيه آيين‌نامه لازم در جلسه آينده شوراي عالي استان‌ها ارائه و پس از تصويب به مجلس يا دولت پيشنهاد شود.
به گفته وي اغلب شهرداري‌هاي كشور با مشكل كمبود اعتبار مواجهند و تنها حدود 70 درصد بودجه آنها تحقق يافته است كه اين مسأله در شهر تهران جدي‌تر است به شكلي كه تنها 65 درصد بودجه شهرداري محقق شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران چمران در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبني بر اين كه چرا سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران صد درصد بودجه يكسال خود را 6 ماهه هزينه كرده است، گفت: تذكر كتبي در اين خصوص به شهرداري تهران داده شده و شورا كار نظارتي را دنبال مي‌كند، اما بسياري از بودجه‌هاي اين سازمان توسط معاونت عمران صرف پروژه‌هاي عمراني شده است كه اين امر هم اكنون در حال بررسي است.
وي تصريح كرد: همچنين سازمان فرهنگي هنري به دليل اهميتي كه مسايل فرهنگي داشته مجبور بوده از صد درصد بودجه استفاده كند.
رييس شوراي عالي استان‌ها در خصوص ارسال بودجه مورد نياز شوراي عالي استانها در سال آينده براي رييس‌جمهوري گفت: از مجموع اعتبارات 5/1 ميليارد توماني شوراي عالي استان‌ها، تنها 300 ميليون تومان پرداخت شده كه اين مبلغ هم بين استان‌ها توزيع شده است، لذا براي سال آينده بر اساس تعداد افراد، ميزان ساعت كار، نيازمندي و عملكرد، بودجه مورد نياز را تهيه و بر اساس روال قانوني تقديم رييس‌جمهوري كرده‌ايم.
وي افزود: رييس‌جمهوري نيز دستور دادند كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با نگرش مثبت اين مساله را پيگيري كند.
چمران در خصوص بيمه تكميلي اعضاي شوراي عالي استان‌ها نيز گفت: بر اساس مصوبه اين جلسه، اعضاي شوراي شهرستان‌ها بيمه تكميلي مي‌شوند كه آيين‌نامه و جزئيات آن در حال پيگيري است.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي عالي استان‌ها نيز موظف شد تا آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها را تدوين و به شوراي عالي استان‌ها ارائه كند كه پس از تصويب به دولت ارسال مي‌شود.
چمران نيز در اين خصوص گفت: هزينه‌كرد بودجه شوراها هم اكنون بر اساس آيين‌نامه بودجه شهرداري‌هاست اما برخي از موارد آن براي شوراها بي‌استفاده است، از سوي ديگر قانون، تدوين آيين‌نامه هزينه‌كرد بودجه شوراها را به شوراي عالي استان‌ها سپرده است، لذا كميسيون برنامه و بودجه بايد اين آيين‌نامه را تهيه كند.
كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي عالي استان ها نيز براي اجراي ماده 156 برنامه سوم توسعه پيشنهاد تشكيل 5 كاركرده را ارايه كرد كه اين پيشنهادات براي بررسي بيشتر در اختيار اعضا قرار گرفت تا براي تصويب در جلسه آتي مطرح شود.
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home